головна сторінка   |   e-mail
Загальна iнформацiя

Робоча програма
 • Мета i завдання викладання навчальної дисциплiни
 • Змiст навчальної дисциплiни
 • Рейтингова система оцiнювання
 • Спеціальність 6.050102
 • Спеціальність 6.050101
 • Спеціальність 6.050103
 • Спеціальність 6.050103/403
  Викладацький склад
  Основна та додаткова лiтература


  Iнститут заочного та дистанцiйного навчання

  Викладацький склад
  Навчально-методичнi матерiали
 • Бабич М. П., Жуков І. А., Яременко К.П., Журавель С.В.
  Комп’ютерна схемотехніка. Курсове проектування: Навчально-методичний посібник. – К.: НАУ, 2004. – 160 с.

  Містить загальні вказівки щодо курсового проектування. Визначає структуру і вимоги до змісту структурних елементів курсового проекту (роботи), подає основні правила оформлення пояснювальної записки і графічної частини.

  У посібнику наведені основні теоретичні положення з тематики курсового проектування, варіанти завдань для контрольних і розрахунково-графічних робіт та приклади проектування спеціалізованих арифметико-логічних пристроїв комп’ютерів.

  Призначений для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 0915 «Комп’ютерна інженерія» та 0804 «Комп’ютерні науки».


  Завантажити (1,3 Mb)

  * - Навчально-методичний посібник знаходиться у бiблiотецi НАУ
  ** - Детальна iнформацiя кiмнiта 5-204 IКТ  Довідник інтегральних мікросхем, серії КР1533 КР1554  частина 1  та  частина 2

  ПОЛОЖЕННЯ
  ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ АТЕСТАЦІЙНИХ РОБІТ ОСВІТНЬО- КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ МАГІСТРА І СПЕЦІАЛІСТА:  завантажити

  Навчально-методичнi матерiали
  Конспект лекцiй
  Курсовий проект
  Розрахунково-графічна робота
  Домашня робота
  I модуль "Елементи та послідовнісні вузли комп’ютерної схемотехніки
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 1-5
 • Приклади завдань для модульного контролю
  II модуль "Комбінаційні вузли комп’ютерної схемотехніки"
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 6-10
 • Приклади завдань для модульного контролю
  III модуль "Мікропроцесори та основні пристрої комп’ютера"
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 11-16
 • Приклади завдань для модульного контролю
  IV модуль "Інтерфейси мікропроцесорних систем"
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 17-20
 • Приклади завдань для модульного контролю
 • ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРБЕЗПЕКИ, КОМП'ЮТЕРНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ   |   КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ