головна сторінка   |   e-mail
Загальна iнформацiя

Робоча програма
 • Мета i завдання викладання навчальної дисциплiни
 • Змiст навчальної дисциплiни
 • Рейтингова система оцiнювання
 • Спеціальність 6.050102
 • Спеціальність 6.050101
 • Спеціальність 6.050103
 • Спеціальність 6.050103/403
  Викладацький склад
  Основна та додаткова лiтература


  Iнститут заочного та дистанцiйного навчання

  Викладацький склад
  Навчально-методичнi матерiали
 • Модуль №3 „Комбінаційні вузли та основні пристрої комп’ютерів”
 • Лабораторна робота 11 " Структурний синтез пристрою керування. Реалізація арифметичних операцій"  
 • Лабораторна робота 12 " Дослідження і порівняння структур перетворювачів"  
 • Лабораторна робота 13 " Дослідження структури та логіки роботи однокристальних восьмирозрядних мікропроцесорів"  
 • Лабораторна робота 14 " Дослідження системи команд однокристального восьмирозрядного мікропроцесора"  
 • Лабораторна робота 15 "Великі інтегральні схеми з програмовними структурами. Дослідження програмовної матричної логіки"  
 • Лабораторна робота 16 "Пам’ять комп’ютерів. Дослідження структур пам’яті. Визначення динамічних параметрів"  
 • Навчально-методичнi матерiали
  Конспект лекцiй
  Курсовий проект
  Розрахунково-графічна робота
  Домашня робота
  I модуль "Елементи та послідовнісні вузли комп’ютерної схемотехніки
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 1-5
 • Приклади завдань для модульного контролю
  II модуль "Комбінаційні вузли комп’ютерної схемотехніки"
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 6-10
 • Приклади завдань для модульного контролю
  III модуль "Мікропроцесори та основні пристрої комп’ютера"
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 11-16
 • Приклади завдань для модульного контролю
  IV модуль "Інтерфейси мікропроцесорних систем"
 • Методичнi вказiвки з виконання лабораторних робiт 17-20
 • Приклади завдань для модульного контролю
 • ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРБЕЗПЕКИ, КОМП'ЮТЕРНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ   |   КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ